Välkommen

till ett förslag på en kurs i Naturkunskap A. Till höger ser du rubriker på de olika delarna som ingår. Samtliga delar listas också nedanför den här texten.Se en film om jordens historia

Länk till frågor

Repetera filmen

Länk till korsord

Besök på Naturhistoriska Riksmuseet

Länk till arbetsuppgifter

Gör en Tidslinje

Länk till Timetoast

Berätta om en naturvetare

Länk till Glogster

Repetera inför provet

Se del 1 i film om fotosyntesen

Länk till korsord

Se del 2 i film om fotosyntesen

Länk till ritövning

Se del 3 i film om fotosyntesen

Länk till korsord

Se del 4 i film om fotosyntesen

Länk till korsord

Sammanfattande uppgifter till filmen om fotosyntesen

Länk till uppgifter

Gå igen faktabanken planeten med hjälp av tipskupong

Länk till faktabanken Planeten

Fortsätt med faktabanken Planeten och ett quiz

Länk till faktabanken Planeten

Repetera inför provet

Gör ett vetenskapligt experiment

Välj ut ett av de öppna experimenten nedan.

1. Skriv ned:

Hypotes (vad är din tanke?)
Utförande(hur ska du göra för att testa din hypotes?)

2. Utför experimentet och dokumentera det du gör
Tänk på att du kan använda verktyg som kamera, filmkamera och så vidare.

3. Skriv en rapport innehållande din hypotes, ditt utförande (ändra till imperfekt-form), ditt resultat och din diskussion.

4. Upprepa gärna experimentet med eller utan förändring.

Obs, poängen är inte att du ska komma fram till rätt resultat, poängen är att du ska arbeta vetenskapligt och metodiskt.

Gör ett biologiexperiment

Länk till experimentet

Utvärdering av kursen